ඔබ සිටින්නේ
මුල් පිටුව > ලිපි > කුමරතුඟුන් ගේ පද බෙදුම් රීතිය

කුමරතුඟුන් ගේ පද බෙදුම් රීතිය

2010 මැයි මසැ 9 වැනි දා ඉරිදා සිළුමිණ පුන් කලසේ “කුමරතුඟුන් ගේ පද බෙදුම් රීතිය විදුහුරු ද?” යන මැයෙන් තිලකරත්න බණ්ඩා මහතා පළ කළ ලිපියේ අවසනැ මෙ බඳු අදහසෙක් වී යැ. * “කුමාරතුංග මුනිදාසයන් සිංහලයෙහි පද බෙදන ආකාරය පිළිබඳ නිශ්චිත රීතියක් සකස් කර තිබේ ද?” * “එතුමන් පද පිළිබඳ ව කර ඇති විස්තරවලින් හෝ අපට එ වැනි රීතියක් මතු කර-ගත හැකි ද?” * “මේ දෙකට ම අප දන්නා තරමින් දිය හැකි පිළිතුර වනුයේ නැත යන්න යි” මෙහි “අප දන්නා තරමින්” යැ යි කියැවුණු හෙයින් මඳ සමාවක් දිය හැකි වුවත්, තමන් නො දන්නා දේ ගැනැ නො ලියා සිටීම වඩා හොඳ බව ද පෙන්වා දිය යුතු වැ තිබේ. තමන් නො දන්නා දේ ගැනැ මෙ වැනි පැවැසුම් කිරීමෙන් තතු නො දත් තවත් බොහෝ දෙනාත් පාසල් සිසු සිසුවියන් වැනි දුහුන පෙළේ පිරිසත් නොමඟ යාමට ඉඩ ඇති හෙයිනි. එ හෙයින් මෙහි ලා තතු පැහැදිලි කිරීමක් ද කළ යුතු වැ තිබේ. මෙය ලියන අය ද හෙළ හවුලේ හැම දෙන ද, හෙළ හවුලේ ඇතුළතුන් නො වන, සිංහල බස නිවැරැදි වැ ලියන කියන සැටි දැනැ උගත් තවත් බොහෝ දෙන ද දන්නා තරමින් නම් තිලකරත්න බණ්ඩාරයන් නඟා ඇති ඉහතැ සඳහන් දෙ පැනයට දිය හැකි පිළිතුර මෙසේ යැ. * කුමාරතුංග මුනිදාසයන් සිංහලයෙහි පද බෙදන ආකාරය පිළිබඳ නිශ්චිත රීතියක් සකස් කැර තිබේ. * එ තුමන් පද පිළිබඳ වැ කැරැ ඇති විස්තරවලින් අපට එ වැනි රීතියක් මතු කැර ගත හැකි ද වේ. එ සේ නම් ඒ රීතිය කුමක්ද? * සන්දියක් සමාසයක් නුවූ තැනැ නාම, ක්‍රියා, නිපාත, වෙන් කැර ලිවිය යුතු යැ” යනු ඒ රීතිය යි. මෙය ඉතා සරල යැ. පාසල් යන දරුවකුට වුව ද එක දවසකින් ඉතා නිරවුල් වැ පැහැදිලි වැ ඒ පිළිබඳ නිසි දැනුම ලැබිය හැකි යැ. ඒත් මෙහි ලා එකක් කිව යුතු යැ. නො දන්නා කෙනකුට යමක් දැන-ගැනීමේ සැබෑ වුවමනාවත් උනන්දුවත් ඇත්නම් එය කියා දී දැනුමැති කිරීමට තතු දතුවකුට පුළුවන. එ සේ වුවත් තතු දැන දැන මැ කුහු සිතින් නො දන්නා බව අඟවමින් කතා කරන්නාට තතු පැහැදිලිකිරීම ලොව්තුරා බුදුනටත් කළ නො හැකි යැ. මුලින් කී ගණයට වැටෙන පිරිස වෙනුවෙන් තතු පැහැදිලිකිරීමේ යුතුකමක් ඇත. මෙහි ලා, බසෙහි වියරණය කොටස් කීයකට බෙදේ ද? එයින් පද යන කොටස තවත් අනු කොටස් කීයකට බෙදේ දැ යි පැහැදිලි කැර-ගත යුතු යැ. ඒ පැහැදිල්ල කුමරතුඟු මුනිදස්හු තුමූ මැ කරත්වා. “ භාෂාවක් නම් වාක්‍ය සමුදායෙකි. අපේ අදහස් පැවැසෙන්නේ වාක්‍යවලිනි. එක් සම්පූර්ණ අදහසක් දක්වන්නේ වාක්‍යයෙකි. (අ) ඉර බබළා. (ඇ) රජ රට රකී. (ඉ) මනරම් තරුණිය ගේ මිහිරි ගීය මඳින් මඳ ඇසේ. මේ එක එක වාක්‍යයෙකි. වාක්‍යය පදවලින් යුක්ත යැ. වාක්‍යය කොටස්වලට බෙදා ඇත්තේ යැ. ඒ එක් එක් කොටස පදයෙකි. (අ) ඉර බබළා.- මෙහි පද දෙකෙකි. (ඇ) රජ රට රකී.- මෙහි පද තුනෙකි (ඉ) මනරම් තරුණිය ගේ මිහිරි ගීය මඳින් මඳ ඇසේ.- මෙහි පද අටෙකි. පදයක් කියවන කලැ අපට ඇසේ. පදයක් ලියූ කලැ අපට පෙනේ. පොතින් පද නො ඇසේ. පොතෙහි පද දැක්කැ හැකි යැ. කියවන කලැ ඇසෙනුයේ ශබ්ද යි. ලියූ කලැ පෙනෙනුයේ ලකුණු යි. ‘ඉර’ යනු කියවන්නැ. ඇසෙන ශබ්ද සිතට ගන්නැ. ශබ්ද දෙකක් ඇසෙන බව ද, ඒ ශබ්ද දෙක ලිවීමෙහි දී ඉ - ර යන ලකුණු දෙකින් දක්වන ලද බව ද පැහැදිලි වෙයි. එක් එක් ශබ්දයට ද ඒ ශබ්දය දක්වන ලකුණට ද අක්ෂර (අකුරු) යැ යි කියනු ලැබේ. ඉර යන තන්හි “ඉ” යැ යි එක් අකුරෙකි. “ර” යැයි තවත් අකුරෙකි. ව්‍යාකරණය කුමක් පිළිබඳ වියැ යුතු ද යනු මෙයින් වැටැහෙයි. ව්‍යාකරණයෙහි ප්‍රධාන කොටස් තුනෙකි. (1) අක්ෂර (2) පද (3) වාක්‍ය යනු ඒ කොටස් තුන යි.” (ව්‍යාකරණ විවරණය 2 – 3 පිටු) දැන් පද යනුවෙන් ගැනෙනුයේ කුමක් දැ යි බලමු. විරිත් වැකියේ පද විට එ ගැනැ මෙ සේ කියයි. “අරුතක් නැතියක් නො වන සේ නො බෙදියැ හැකි, අරුතක් ඇති, කුඩාතම වැකි අවයවය පද නමි. (1) බෙදුණු (2) නො බෙදුණු යැ, පද වග දෙකෙක් වේ. අගැ යෙදූ තැනෙකින් බෙදන ලදුයේ බෙදුණු පද නමි. බෙදනු නො ලදුයේ නො බෙදුණු පද යැ. වහරෙහි ‘අවිය’ ‘නිපා’ දෙ නමින් ගැනේ. යැ - මැ - දු - නො - හෝ - ඈ. (1) නමු පද යැ. (2) පැවැති පද යැ යි බෙදුණු පද වග දෙකෙකි.” (විරිත් වැකිය – 28 පිටුව) ව්‍යාකරණයෙහි අකුරු, පද, වැකි යැයි කොටස් තුනක් ඇති බවත්, පදයෙහි නාම, ක්‍රියා, නිපාත යැයි කොටස් තුනක් ඇති බවත් කුමරතුඟු මුනිදස්හු මෙ සේ පැහැදිලි කෙරෙති. එ හෙයින් සන්දියක් සමාසයක් නුවූ තැනැ නාම ක්‍රියා නිපාත වෙන් කැරැ ලිවිය යුතු යැ යි එ තුමෝ කීහ. “නො” නිපාතය නාමයට එක් කොටැ ලිවීම ද ක්‍රියාවෙන් වෙන් කැරැ-ලිවීම ද සුදුසු බව පැහැදිලි කළහ. සිංහලයෙහි පද බෙදුම ගැනැ මීට වඩා විදුහුරු වූත් මීට වඩා සරල වූත් අන් මඟෙක් කවර මහ ගුරකු විසින් වත් පෙන්වා දෙනු ලැබ ඇති ද? එයට තතු දතුවන් විසින් දිය හැකි සරලතම, එක මැ පිළිතුර “නැත” යනු මැ යැ. ඒත් සිය බසෙහි කුමරතුඟු මඟ නයාට අඳු කොළ සේ සලකන ඇතැම් මහ ගුරාලාටත් ඔවුන් ගේ මඟ ගත් අතැවැසියනටත් මේවා නොරිසියෙන බව සැබෑ ය. එ බන්දන් විසින් කළ යුතු වන්නේ ඒ ගාය සුව කැරැ-ගැනීම යි. ඒ ගාය රැකැ-ගනිමින් සිය බස කෙලෙසීම නො වේ. හේමසිරි කුමාරණතුංග  

Leave a Reply

Top